Το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Λογόραμα συνεργάζεται με όλους τους ασφαλιστικούς φορείς.
Η δαπάνη των θεραπευτικών προγραμμάτων μας καλύπτεται έως και 100% από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανίχνευσης και αξιολόγησης των διαταραχών του Λόγου, της Ομιλίας, της Φωνής και της Συμπεριφοράς, με χρήση ειδικών Ανιχνευτικών Δοκιμασιών (τεστ).
Με γνώμονα την μοναδικότητα κάθε ατόμου, και σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες του, παρέχουμε εξατομικευμένα προγράμματα αντιμετώπισης των διαταραχών αυτών, σε ένα ευχάριστο και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον.

Λογοθεραπεία

Ο λόγος

Ο λόγος έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, με τη νοημοσύνη του και το συναισθηματικό του κόσμο. Η διαταραχή του λόγου έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογική και κοινωνική κατάσταση του ανθρώπου. Μέσα από τις δυσχέρειες της επικοινωνίας δημιουργούνται συχνά πικρίες και τραύματα, προκαλείται αίσθημα κατωτερότητας και ουσιαστικά μειώνονται οι δυνατότητες απόδοσης σε όλους τους τομείς. Και μάλιστα σε μια εποχή που η ικανότητα της σωστής χρήσης του λόγου έχει τεράστια σημασία για να εξωτερικεύσουμε ιδέες και συναισθήματα, να πείσουμε και τελικά να συμβιώσουμε αρμονικά με τους άλλους .

Εργοθεραπεία

Δυο λόγια για την Παιδιατρική Εργοθεραπεία.

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που μελετάει το ανθρώπινο έργο και στοχεύει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της λειτουργικότητας κάθε ανθρώπου. Η παιδιατρική εργοθεραπεία ασχολείται με τη λειτουργικότητα του παιδιού και στοχεύει στην αύξηση της ικανότητας του να λειτουργεί και να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά στο καθημερινό του περιβάλλον: σπίτι, σχολείο, παιχνίδι, κοινότητα.

Δυσλεξία

Τι είναι η Δυσλεξία;

Δυσλεξία είναι μια σοβαρή διαταραχή του παιδιού η οποία αφορά την εκμάθηση (δηλαδή τη χρήση και κατανόηση) του γραπτού λόγου, και δε συνυφαίνεται με αιτιολογικούς παράγοντες σε επίπεδο νοητικό, πολιτισμικό, συναισθηματικό και φυσικής του λειτουργίας. Οι επιδόσεις του δυσλεξικού ατόμου στην ανάγνωση και την γραφή βρίσκονται κάτω του αναμενόμενου επιπέδου, όπως αυτό εκτιμάται με βάση τη νοημοσύνη και τη χρονολογική του ηλικία.

Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι οι πιο συχνά εμφανιζόμενες δυσκολίες στον μαθητικό κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια, οι μαθησιακές δυσκολίες βρίσκονται στο επίκεντρο πλήθους ερευνών και δημοσιεύσεων. Το γεγονός αυτό δεν εξηγείται μονάχα λόγω της προόδου που έχει σημειωθεί στο χώρο της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και των νευροεπιστημών, αλλά εντάσσεται μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Παρότι, όμως, το ενδιαφέρον για το φαινόμενο της μάθησης και κατά συνέπεια των μαθησιακών δυσλειτουργιών, που μπορεί να υπάρξουν, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία μεταξύ των ειδικών όσον αφορά τον ορισμό των μαθησιακών δυσκολιών.

Διαταραχές λόγου

Φαινομενολογικά θα μπορούσαμε να έχουμε την παρακάτω ταξινόμηση των διαταραχών του λόγου:
Διαταραχές άρθρωσης (δυσαρθρίες, δυσλαλίες).
Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας (λογονευρώσεις, ταχυλαλίες, βραδυλαλίες, τραυλισμός).
Μερικές ή ολικές διαταραχές προφορικής έκφρασης (κωφαλαλία, αλαλία, υστερική αλαλία).
Φωνητικές ανωμαλίες (αφωνία, δυσφωνίες, ρινολαλίες).
Ανωμαλίες κατανόησης και έκφρασης (αφασίες, νευρολογικές διαταραχές, εγκεφαλικές κακώσεις).
Γραμματικές/συντακτικές ανωμαλίες.
Διαταραχές γραφής/ανάγνωσης.
Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαρθρογραφία, δυσαριθμησία, υπερκινητικότητα, σύνδρομο ελλειματικής προσοχής).

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Δυσλεξίας;


Το δυσλεξικό παιδί:
Αντιστρέφει τη σειρά των γραμμάτων της αλφαβήτου και τα γράμματα μέσα στις συλλαβές ή τις λέξεις (ρο αντί ορ, πα αντί απ κ.α.).
Κάνει σύντμηση λέξεων (παίζω αντί παίζοντας).
Αντικαθιστά λέξεις με άλλες (σκλάβος αντί δούλος).
Παραλείπει συνδετικές λέξεις (ο, το, σε, με, και).
Έχει ασυνέπεια στην ορθογραφία μιας λέξης ακόμα και μέσα στην ίδια σελίδα.
Προσθέτει γράμματα στις λέξεις (σπππίτι).
Παραλείπει γράμματα στις λέξεις (χμα αντί χώμα ή ποτα αντί πόρτα).
Αντιστρέφει τη σειρά των γραμμάτων ή / και των συλλαβών σε μια λέξη (λπένω αντί πλένω , νωπι αντί πίνω).
Αντικαθιστά γράμματα σε λέξεις που συγχέονται και μοιάζουν φωνολογικά (Θάσος αντί δάσος).
Δεν τονίζει σωστά ή και καθόλου πολλές λέξεις.
Χρησιμοποιεί κεφαλαία γράμματα μέσα στη λέξη και όχι στην αρχή της (άνεΜος).
Όταν γράφει, παρατηρείται αστάθεια στο σχήμα , στο μέγεθος και στην κλίση των γραμμάτων.
Κάνει κακή χρήση των γραμμάτων και των περιθωρίων.
Γράφει αργά.

"Προληπτική αξιολόγηση δωρεάν"

Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν προληπτική αξιολόγηση!

2121025843

Αγίας Λαύρας 111 & Πατησίων 386 Άνω Πατήσια Τ.Κ.: 111 41 --- απέναντι απ' τον σταθμό ΗΣΑΠ "Άνω Πατησίων" (Χάρτης στην σελίδα "Επικοινωνία")